Nu finns Rikstermbanken och Svenska språknämndens uttalsordbok som öppna data

Delar av Rikstermbanken och Svenska språknämndens uttalsordbok har nu tillgängliggjorts som öppna data. Förhoppningen är att materialet ska komma till nytta, berättar Rickard Domeij, språkvårdare på Språkbanken Sam.

Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank, rymmer termer och begrepp från myndigheter och organisationer. De termsamlingar ur Rikstermbanken som nu har släppts som öppna data kommer framför allt från offentlig verksamhet. Det innebär att informationen kan användas, spridas, göras om, modifieras och byggas vidare på, även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Även Svenska språknämndens uttalsordbok som innehåller 65 000 ord och deras uttal finns nu som öppna data.

Varför har materialet släppts som öppna data?

– Startskottet var att vi fick en begäran om att dela innehållet i Rikstermbanken som öppna data. Därefter har vi tittat på vilket material i Rikstermbanken som kan släppas fritt. Vissa delar omfattas av upphovsrätt, till exempel material från företag. Nu har vi släppt de delar som är offentliga, från offentliga verksamheter och material som vi äger själva.

Vad gäller innehållet i Svenska språknämndens uttalsordbok har vi tidigare haft ett exklusivt kontrakt med MTM som använt uttalsordboken för att göra talsyntes för personer med funktionsnedsättning. Nu kan vem som helst kan använda materialet.

Vi är skyldiga att tillgängliggöra material enligt Lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, den så kallade öppna datalagen, som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Nationella språkbanken har också drivit på den här frågan. Vi ska främja utvecklingen av språkteknologi och termteknologi. Ett sätt att göra det är att göra materialet tillgängligt för andra.

Vad kan materialet användas till?

– Det går aldrig att veta i förväg. Men öppna data från Lexin har använts till språkappar som hjälper invandrare, flyktingar och nyanlända att lära sig svenska till exempel. Förhoppningen är att innehållet kan användas exempelvis för utveckling av nya digitala tjänster och för forskning. Det ska bli spännande att se vad materialet från Rikstermbanken och Svenska språknämndens uttalsordbok kan bidra till.

Rikstermbanken

Sveriges nationella termbank som innehåller runt 130 000 poster med termer från olika ämnesområden, till exempel juridik, ekonomi, medicin, informationssäkerhet, kulturarv och matlagning, med information om vad termen står för och om det finns termmotsvarigheter på andra språk.

Svenska språknämndens uttalsordbok

En ordbok för alla som behöver upplysningar om vad som är svenskt standarduttal. Ordboken behandlar 67 000 svenska ord. Förutom uttalsuppgifter finns uppgifter om bruklighet och stilnivå.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam
Språkteknologi