Borealium – ny portal för små nordiska språk

Språkteknologi är helt avgörande för att kunna delta i det digitala samhället. Den nya portalen Borealium samlar alla verktyg och hjälpmedel för små, nordiska språk på en plats.

I takt med att den digitala utvecklingen exploderat finns ett stort behov av att samla och stärka arbetet med språkteknologi för de nordiska språken. För majoritetsspråken handlar det bland annat om att skapa stora språkmodeller. För minoritetsspråk som inte har tillräckligt med data för att träna sådana modeller handlar det om att utveckla språkteknologi med alternativa metoder, oftast helt utan kommersiella incitament. Därför finns Borealium.

Språkteknologi för små språk

På Borealium är det möjligt att ladda ner stavningskontroller, grammatikkontroller, ordböcker och tangentbord för följande språk: isländska, färöiska, grönländska, meänkieli, kvänska och samiska i många olika varieteter. Det allra mesta är gratis, och byggt med öppen källkod.

Portalen är en första grundläggande version som ska utvecklas vidare under 2024 med mer innehåll för flera språk. Den utbyggda versionen ska lanseras på en konferens om nordisk språkteknologi som planeras hållas i Trondheim.

Nordiskt initiativ för språkteknologi

Bakom Borealium står Arbetsgruppen för språkteknologi i Norden, Astin, som i samarbete med projektet Små språk i Norden tagit fram ett Nordiskt initiativ för språkteknologi som syftar till att stärka den digitala inkluderingen av små språk i Norden. Initiativet består av tre delar: Att öka kunskapen om språkteknologins betydelse för ökad digital inkludering och för att stärka och skydda de små språken i Norden. En gemensam nordisk hållning och samarbete för att inkludera de små språken i EU:s arbete med språklig jämlikhet i Europa 2030 samt en gemensam nordisk strategi för att driva på tech-giganternas arbete med och inkludering av små språk i Norden.

Arbetet med Borealium har finansierats av Nordistk ministerråd. Underhåll och administration hanteras av Divvun och Giellatekno vid UiT Norges arktiska universitet.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam
Språkteknologi