En god, hederlig eller galen jul?

Hur förekommer ordet jul i det senaste decenniets dags- och kvällstidningar? Språkbanken Text har tagit sig en titt genom att använda den nya datasamlingen Kubord 2 via Språkbanken Texts forskningsplattform Korp.

Språkbanken Text har tagit fram en så kallad ordbild som ger en överblick av ordet jul, inklusive dess böjningsformer (jul, julen, julens, et cetera). Ordet jul förekommer 230 000 gånger i samlingen, som består av 2,65 miljarder ord totalt.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text
Språkteknologi