Språkbanken Sam söker forskningsarkivare, arkivassistent och studentmedarbetare

Vill du arbeta med personnamnsvård, utveckla verktyg för att tillgängliggöra material för forskning eller digitalisera Isofs samlingar? Sök någon av våra tre tjänster på Språkbanken Sam.

Vikarierande forskningsarkivarie med inriktning mot personnamnsvård

Som forskningsarkivarie arbetar du med att besvara remisser och att ge råd om personnamn samt representera myndigheten vid samarbete med andra myndigheter. Du gör kvalitativa och kvantitativa sammanställningar av stora datamängder samt bearbetar personnamnsstatistiken för att möjliggöra vetenskapliga analyser och forskning. En annan viktig arbetsuppgift är att arbeta aktivt med kunskapsspridning till hela samhället genom att dels svara på frågor från allmänheten, dels skriva populärvetenskapliga texter. Tjänsten är placerad på Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala.

Arkivassistent

I samarbete med forskare och utvecklare inom Nationella språkbanken utvecklar du verktyg och metoder för att systematiskt bearbeta och tillgängliggöra Isofs samlingar och annat material för forskning. Arbetet består till exempel av att utarbeta metoder och dataflöden för HTR-läsning (automatisk handskriftsigenkänning), tillgängliggöra samlingar via plattformarna Folke, Korp och Strix och koppla samman tal- och textmaterial från Isofs samlingar. Tjänsten är placerad på Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg.

Studentmedarbetare

Du arbetar med att tillgängliggöra Isofs samlingar digitalt. I uppdraget ingår att digitisera dialekt- och folkminnessamlingar, arbeta med HTR-läsning (automatisk handskriftsigenkänning) och förbereda material inför publicering på Isofs digitala arkivtjänst Folke. Tjänsten är placerad på Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam
Språkteknologi