Inspirerande bredd på Huminfras första konferens

10-11 januari ägde HiC 2024 rum vid Göteborgs universitet där Språkbanken Text är en av Huminfras 12 noder. Målet var att visa upp de olika verktyg, resurser och initiativ som syftar till att stödja digital och experimentell forskning inom humaniora.

Presentationer och demos om allt från citeringsteknik och transkriptionsverktyg till digitala hällristningsarkiv och teckenspråkstalande avatarer – konferensen bjöd på ett välfyllt smörgåsbord med smakprov från infrastrukturens breda verksamhet.

Huminfra är en svensk nationell infrastruktur som stödjer digital och experimentell forskning inom humaniora genom att på en gemensam plats synliggöra svenska material och forskningsverktyg samt utveckla nationella metodkurser. Huminfra leds av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och omfattar 12 noder fördelade på 11 lärosäten och organisationer.

Bild från Huminfras första konferens. En person testar virtual reality-glasögon.

Foto: Henrik Garde.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam
Språkteknologi