Workshop om språkteknologi för ett flerspråkigt Europa

16 maj arrangerar Språkbanken Sam och AI Sweden en workshop om det arbete som pågår inom projektet Language Data Space för att dela data och skapa språkteknologi inom EU.

Målet med Language Data Space är att etablera en europeisk plattform och marknadsplats för insamling, skapande, delning och återanvändning av flerspråkiga och multimodala språkdata. Genom att dela data skapas nya möjligheter att kommunicera över språkgränserna med hjälp av maskinöversättning och flerspråkiga tjänster för svenska och övriga språk i Europa.

Syftet med workshoppen är att visa vilka möjligheter Language Data Space ger och hur verksamheter kan bidra till och dra nytta av projektet. AI Sweden presenterar sitt arbete med att bygga nästa generations stora multimodala språkmodell för svenska och flera organisationer ger exempel på hur de har utvecklat sin verksamhet med hjälp av språkteknologi och AI.

Workshoppen vänder sig till allt från små och stora företag till offentliga organisationer som hanterar språkliga data och är intresserade av att använda dem för innovativ verksamhetsutveckling

Tid: Torsdag 16 maj kl 9.00-15.30. Plats: Europahuset, våning 2. Regeringsgatan 65, Stockholm. Dagen avslutas med mingel. Varmt välkommen!

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam
Språkteknologi