Utlysning av tjänst som professor i språkteknologi

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet utlyser en tjänst som professor i språkteknologi. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att leda och utveckla den forskning, utbildning och samverkan inom ämnet som bedrivs vid institutionen, i synnerhet inom enheten Språkbanken Text.

Arbetet innebär att leda det vetenskapliga arbetet i språkteknologi. Anställningen omfattar också handledning av studenter på avancerad nivå och forskarnivå, utveckling av forskarutbildningen samt undervisning på alla nivåer. Du förväntas representera universitetet i ämnesrelaterade forsknings- och utvecklingsnätverk och tjänsten inkluderar också viss administration. Vidare förväntas du etablera och utveckla kontakter och samarbeten såväl inom som utanför universitetet. Du ska kunna undervisa och handleda på svenska eller något annat skandinaviskt språk och delta i svenskspråkiga sammanhang vid universitet.

Publicerad den

Uppdaterad den